A TÁMOP 3.3.8-12/2 pályázat célja

2013. szeptember 10.

A közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása elnevezésű pályázat célja, hogy a közoktatási intézmények alkalmassá váljanak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/diákok, tanulók köztük roma gyermekek eredményes nevelésére-oktatására, támogassák iskolai sikerességüket.

A konstrukció hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelő oktatási-nevelési intézmények az egész napos iskola keretében olyan tevékenységeket végezzenek, amelyek elősegítik a tanulók iskolai sikerességének javulását. A konstrukció keretében lehetőség nyílik egyrészről a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét növelő, mintaértékű programok továbbfejlesztésére, azok más intézményben történő adaptációra való alkalmassá tételére, másrészről bevált programok adaptálására, illetve az adaptáció feltételeinek megteremtésére.

Részcélok

A konstrukció keretében elérni kívánt részcélok a következők:

  • a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket oktató közoktatási intézmények pedagógiai módszereikben való megújulása, beleértve szaktanárok szakmai fejlődése;
  • a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek korai óvodáztatásának elősegítése;
  • a felzárkózás érdekében a közoktatási intézményeknek a környezetükkel, beleértve családokkal való együttműködésének kialakítása és megerősítése.

(forrás: pályázati útmutató)