A pályázatról

2013. szeptember 10.

Jelen kiírás célcsoportja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, közoktatási intézménybe járó gyerekek, tanulók, köztük roma származású gyermekek, tanulók, továbbá az őket nevelő oktató pedagógusok.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

Pedagógiai módszerekben való megújulás

Az oktatási-nevelési intézmények pedagógiai munkáját szabályozó dokumentumok (pl. pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, stb.) módosítása a pályázat keretében vállalt tevékenységek, adaptációk beépítése érdekében, illetve a nevelési és pedagógiai programok átdolgozása oly módon, hogy az megfeleljen a heterogén oktatás-szervezés elveinek;

A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a gyermekek, tanulók szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése az eszközök fejlesztése, bővítése (pl. projektoktatás, kooperatív technikák, differenciált oktatás, továbbá eszközfejlesztés);

Átmenetek kezelését támogató, szülőknek és gyermekeknek, tanulóknak szóló programok, tevékenységek megvalósítása (család-óvoda, óvoda-iskola átmenet, általános iskola-középiskola átmenet, alsó-felső tagozat közötti átmenet);

Átmenetek kezelését támogató a gyermekkel, tanulóval foglalkozó pedagógusoknak, szakembereknek szóló tevékenységek megvalósítása (szakmai együttműködések megteremtése, utánkövetési gyakorlatok, módszertani továbbképzések, valamint a módszerek adaptálásának támogatása, együttműködésben a gyermekeket fogadó általános iskolákkal, különös tekintettel az óvoda iskolai felkészítő tevékenységére);

Együttműködések megerősítése

Az intézményen kívüli partneri kapcsolatok erősítése, a helyi és településen kívüli kapcsolati háló szélesítése (pl. szakmai, tanulmányi, közösségi, sport és kulturális rendezvények, szervezése és lebonyolítása); együttműködések kialakítása és fejlesztése az egészségügyi, a szociális, (szakiskola esetében munkaerő-piaci) intézményrendszerrel;

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése, velük partneri kapcsolat kialakítása, családlátogatások, közösségi rendezvények szervezése;

A települési vagy területi roma nemzetiségi önkormányzatokkal történő együttműködés valamint a roma gyerekek és családjaik bevonását segítő tevékenységek;
Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében a pályázó köteles a projekt megvalósítása során félévente és a projekt fizikai befejezésekor a honlapján a projekt előrehaladásról beszámolni, illetve annak tapasztalatait, eredményeit közzétenni.

Egyéni fejlesztési terv és végrehajtása

A gyermekek, tanulók részére, egyéni fejlesztési terv elkészítése, mentorálási tevékenység nyújtása a gyermekek, tanulók számára;

Egyéni fejlesztési tervek elkészítését megelőző fejlesztést, továbbhaladást támogató bemeneti mérések alkalmazása, mérőanyagok kidolgozása.

A továbbtanulást támogató tevékenységek, pályaorientációs programok kidolgozása és megvalósítása.

Választható tevékenységek, szolgáltatások

Intézmények közötti horizontális tanulásra alkalmas tevékenységek lebonyolítása és más intézményekben való részvétel (pl. hospitáció és elemzése, intézmény- és óralátogatások, workshopok, konferenciák szervezése és az azokon való részvétel).

(forrás: pályázati útmutató)