Sajtóközlemény

2015. december 18.

Esélyegyenlőség fejlesztése a Zsigmondy-Széchenyi tagintézményben.

A Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.3.8-12/2-2012 – Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása – pályázati felhívására benyújtott „Esélyegyenlőség fejlesztése a Zsigmondy-Széchenyi tagintézményben” című projektje 29 840 882 Ft támogatásban részesült. A projekt 2013.09.01-től 2015.12.31-ig tart.

A projekt a tantárgyi és szociális mérőlapok előállításával elindult. Ezen felmérések lettek az alapjai a projektbe bevont tanulók mentorálásának. A projekt során 189 tanuló mentorálására került sor. A pályázati forrásból kézműves foglalkozásokat (kosárfonó-5 db, kerámia-10 db, fafaragó-21 db), ünnepkörhöz (karácsony-2 db, húsvét-2 db) kapcsolódó foglalkozásokat, szabadidős programokat (kirándulás-3 db, színházlátogatás-2 db) valósítottuk meg. Ezen kívül a projektben 5 fő pedagógus továbbképzését tettük lehetővé differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazása területen, illetve az intézmények közötti tevékenységek keretében szakmai tapasztalatszerzésen vettek részt pedagógusok az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben és a Gyermekek Házában. A projektbe bevont tanulók üzemlátogatásokon ismerkedtek a munka világával (Audi gyár-2 alkalommal, Paksi Atomerőmű-2 alkalommal, algyői gáztározó és olajmező-2 alkalommal), szakmai kiállításokon (Hungexpo-4 alkalommal) vettek részt. Pályaorientációs rendezvények keretében előadásokat szerveztünk a diákoknak informatika, környezetvédelem és energetika területen. A továbbtanulni szándékozó tanulók részt vettek az Educatio kiállításon egymást követő két évben is. Workshopot szerveztünk 4 alkalommal a gépészet, építészet, egészségügy és szociális szakterületen oktató pedagógusoknak, külső gyakorlati oktatóknak és a kamara képviselőinek. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködés keretében 4 alkalommal kértük fel képviselőjüket előadások tartására. A szülőkkel való kapcsolatfelvétel is szerepelt a projektben, 20 alkalommal a tanulók lakhelyén szervezett szülői értekezlet keretében találkoztunk az érdeklődő szülőkkel.